Friday, December 28, 2007

sibul

ika o sibul tutulung alang paintungulan
teka mo lumawut bakanta dakal reng mikabyayan
eka tatakut sikanan mu ing lub mu sopan nakang indung gabun
sopan nakang indung gabun

dumalan ka keng gasgas a gewa na lalam ning balacat
panikwanan mung dumagus nanu man ing makasalabat
nu kaman ume emu sa kakalingwan ing penibatan
ngening atsu ka dayat malat pane mung tandanan..
maka nanu kang miras nung emu kang indung gabun
kang indung gabun...

dumalan ka keng gasgas a gewa na lalam ning balacat
panikwanan mung dumagus nanu man ing makasalabat
nu kaman ume emu sa kakalingwan ing penibatan
ngening atsu ka dayat malat pane mung tandanan..
maka nanu kang miras nung emu kang indung gabun
kang indung gabun...

No comments: